Aestus sp. z o.o. Dystrybucja oraz instalacje w oparciu o pompy ciepła Thermia Szwedzka jakość i skandynawski design. Jako jedyne źródło ciepła, pompy ciepła posiadają maksymalnie klasę energetyczną A++. Jako część zintegrowanej instalacji mogą być zaliczone nawet do klasy A+++. Natomiast żaden podgrzewacz wody (opalany olejem, gazem, czy biomasą) nie uzyskuje oceny wyższej niż A. W niektórych przypadkach może to być zaledwie klasa C lub D.
Szanowni Państwo, informujemy, iż obecnie mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO". Obowiązywanie przepisów RODO nakazuje nam przekazanie Państwu czyli osobom fizycznym, w tym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym reprezentującym osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wszystkich niezbędnych wg przepisów RODO informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy posiadane przez nas Państwa dane osobowe. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH przez Aestus . sp.z o.o. BĘDĄCYM ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH Przechowujemy i przetwarzamy Państwa adres e-mail. Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie kontaktów handlowych (klientów, partnerów handlowych, współpracowników) i przetwarzane będą przez Aestus sp. z o.o. lub podmioty działające na jej zlecenie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) i/lub w ramach uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest Aestus sp z o.o. (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), polegającego na utrzymywaniu stałych relacji handlowych z kontrahentami, adresatami oferty lub partnerami handlowymi, na czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim Aestus sp. z o.o. zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aestus sp. z o.o.,z siedzibą w Bytomiu u. Wojciecha Kilara 4C. Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora w Bytomiu lub podmiotów działających na jej zlecenie przy realizacji celu przetwarzania danych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podawanie danych jest dobrowolne. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Aestus sp z o.o. będzie miała prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Aestus sp. z o.o., jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez Aestus sp. z o.o. Aestus sp. z o.o. w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania w tym swoim podwykonawcom, świadczeniodawcom usług na rzecz Aestus sp z o.o. w ramach bieżącej działalności. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania wyłącznie w zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Aestus sp z o.o. Z przysługujących Pani/u wobec Administratora danych uprawnień może skorzystać Pan/ Pani w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Aestus sp z o.o Bytom ul.Wojciecha Kilara 4C, z dopiskiem „Dane Osobowe”.
Aestus

 

Aestus

41-902 Bytom

ul.W.Kilara 4C

Poland 

Masz pytanie? Zadzwoń!

Całotygodniowe wsparcie

530 600 590